външна реклама

  Външна реклама

Versa Ideas реализира проекти за външна реклама на територията на цялата страна (големите градове и пътна мрежа) – билбордове, мегабордове, City Light, хоругви, рекламни мрежи върху сгради (мешове). Предлагаме рекламни позиции на ключови локации, както и изготвяне на цели кампании. Екипът на Versa консултира за подходящия избор на тип реклама и разполага с креативни предложения за нестандартен тип присъствие.


Билбордове
Мегабордове
City Light
Рекламни мрежи върху сгради


външна-реклама-медияплан-2010   външна-реклама-медияплан-2008външна-реклама-мегабордове   широкоформатен-печат-печат-на-билбордове

начална страница

 


copyright 2018 versa ideas | design.printing.branding | www.versaideas.com | ideas@versaideas.com | +359 887 652 011 facebook